2 november: ALV!

Beste leden, 

Jullie hebben een aantal reminders langs zien komen van de ALV die plaatsvindt op dinsdag 2 november a.s. om 19.30 uur. Als besturen van zowel OVVO als TIW-Survivors zijn we al enige tijd druk met de voorbereidingen bezig.
Hieronder is de formele agenda te vinden.

Er zal eerst om 19.30 uur een gezamenlijk gedeelte plaatsvinden in de kantine van Real Sranang (Middenmeer) met zowel de leden van Survivors als OVVO. Dit omdat er vanuit beide verenigingen veel vragen zullen zijn die overeenkomen en die dan beantwoord kunnen worden vanuit beide besturen. Er zal hierbij ook een onafhankelijke vertegenwoordiger van NOC-NSF aanwezig zijn die ook eventuele vragen kan beantwoorden. 

Na deze algemene sessie zal er om 21.00 uur een formele buitengewone ALV plaatsvinden waarin er gestemd wordt over de voorstellen van het bestuur tot het samenvoegen van OVVO en TIW-Survivors.

Samen verder


Het voorstel vanuit zowel OVVO als TIW-Survivors is om samen verder te gaan als één vereniging onder een nieuwe vlag. Dat betekent een nieuwe naam en nieuwe clubkleuren. Juridisch en praktisch is het makkelijkste om TIW-Survivors daarbij formeel op te heffen en alle leden lid te laten worden van OVVO. OVVO heeft al schriftelijk bevestigd alle leden te accepteren. Er wordt dan een vereffenaar benoemd om alle middelen van TIW-Survivors over te laten gaan naar de nieuwe vereniging. We stemmen ook voor de automatische overgang van alle leden naar O.V.V.O.

Op een volgende ALV van de nieuwe vereniging zal dan gestemd worden over de statuten, nieuwe naam en identiteit van de nieuw ontstane vereniging. We zijn nog steeds op zoek naar leuke namen en ideeën. Ook op 2 november 2021 kan hierover al gebrainstormd worden.

Verdere informatie zal dit weekend per mail verstrekt worden. 

Om een bindend besluit te kunnen nemen is het nodig dat twee derde van alle leden aanwezig zijn en daarna twee derde van de leden instemt met het voorgestelde plan.

Daarom moedigen we ook zeker iedereen aan fysiek of digitaal aanwezig te zijn. Als dat niet mogelijk is kan je ook iemand machtigen. Zie daarvoor bijgevoegd formulier. Je kunt dit ingevulde en getekende formulier mailen naar bestuur@tiw-survivors.nl of een foto van beide pagina’s van het formulier appen naar onze voorzitter Gregor: 06 4486 2741.

AGENDA informatiebijeenkomst en ALV 2 november 19.30 uur

19.30 uur Gezamenlijke informatieavond TIW-Survivors Diemen met O.V.V.O.

Locatie: Real Sranang 

 1. Opening voorzitters TIW-Survivors en OVVO
 2. Financiële en feitelijke situatie OVVO en TIW-Survivors 
 3. Samenwerking OVVO – Survivors
  a. Ambitie
  b. Uitdagingen
  c. Bestuur
 4. Plan tot samenvoeging OVVO en TIW-Survivors
  Uitleg/bestuursvoorstel samenvoeging twee verenigingen
  a. De vereniging TIW Survivors Diemen opheffen en
  b. alle leden gaan automatisch over naar Amsterdamse honk- en softbalvereniging O.V.V.O., waarbij de leden die niet akkoord zijn tot en met januari 2021 per direct kunnen opzeggen en
  c. als vereffenaar wordt benoemd: Joas Kemerink (penningmeester Survivors) en bij diens ontstentenis Gregor Rossen.
  d. het batig saldo wordt ten gunste van O.V.V.O. bestemd
 5. Volgende stappen: ALV OVVO in december 2021 stemmen de Survivors leden die lid zijn geworden bij OVVO mee over een nieuwe naam en nieuwe statuten van de vereniging.
 6.  Discussie
   

21.00 uur Begin aparte ALV’s van OVVO (kantine OVVO) en Survivors (kantine RealSranang)

 1. Opening ALV TIW Survivors Diemen
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorstel tot samenvoeging OVVO en TIW-Survivors

Juridische uitwerking: we vragen instemming van de ALV om:
a. De vereniging TIW Survivors Diemen op te heffen en
b. alle leden automatisch over te laten gaan naar Amsterdamse honk- en softbalvereniging O.V.V.O., waarbij de leden die niet akkoord zijn tot en met januari 2021 per direct kunnen opzeggen en
c. als vereffenaar te benoemen: Joas Kemerink (penningmeester Survivors) en bij diens ontstentenis Gregor Rossen, die de schulden van TIW-Survivors uit het batig saldo betaalt en hem te machtigen de boeken en bescheiden 7 jaar te bewaren;
d. het batig saldo ten gunste van de Amsterdamse honk- en softbalvereniging O.V.V.O. te bestemmen 

4. Rondvraag

Met sportieve groet, Gregor Rossen
Voorzitter TIW Survivors

Share Now

Related Post