Algemene Leden Vergadering 2018

Op donderdag 29 maart staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Inloop is vanaf 19:30 uur en we starten om 20:00 uur. De vergadering vindt plaats in onze eigen vertrouwde kantine.

Kascommissie
Tijdens de ALV geeft de kascommissie terugkoppeling over het reilen en zeilen van het bestuur. Vooral op boekhoudkundig vlak, maar er wordt ook naar andere regels en kaders gekeken. Een belangrijke taak dus, Voor volgend jaar zoeken we daarom weer twee vrijwilligers die aan deze commissie willen deelnemen. Wil jij dit doen voor onze club? Geef dit dan aan bij het bestuur of tijdens de komende ALV.

Stukken

Het financieel jaarverslag is op aanvraag van tevoren in te zien, stuur daarvoor een bericht naar penningmeester@tiw-survivors.nl.

Share Now

Related Post