Bestuur

Algemeen aanspreekpunt
Interne- en externe contacten
voorzitter@tiw-survivors.nl
Ledenadministratie
Interne- en externe contacten
secretaris@tiw-survivors.nl
Voor alle teams:
Tel. 06-18233696
(liefst per Whatsapp i.v.m. werktijden in de avond en weekenduren)
wedstrijdsecretaris@tiw-survivors.nl
Johnny Noor
Giancarlo van Giesen
Clyde Anches
Accommodatie, teamindelingen, veldbezetting en materiaalcommissie
technischecommissie@tiw-survivors.nl
Steven van Loggem
Clyde Anches
Wytze Veenstra
Ruben van de Kar
bestuur@tiw-survivors.nl