Vanuit onze vereniging bieden we verschillende soorten lidmaatschappen aan.

De contributiebedragen daarvan zijn:

 

2021

HONKBAL Beeball  €            110,00
Pupillen  €            160,00
Aspiranten  €            170,00
Junioren  €            195,00
Senioren  €            250,00
 
SOFTBAL Pupillen  €            150,00
Aspiranten  €            170,00
Junioren  €            185,00
Senioren  €            235,00
OVERIG Recreantenlid (wo 17.00-18.15)*  €            35,00
Trainingslid*  €            100,00
Trainingslid PLUS (trainen en 5 x wedstrijd)  €            150,00
Club van 50*  €            50,00
Niet spelend lid  €            65,00
 

*  zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden.

De contributiebedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Wijze van betalen
De verschuldigde contributie wordt bij onze vereniging per automatische incasso voldaan. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt, dient het volledige bedrag vóór 1 april te zijn overgemaakt aan de vereniging.

Gezinskorting
Bij drie leden wonende op één adres, krijgt ieder lid € 10,- korting per jaar.

Studentenkorting
Studenten die een wo- of hbo-opleiding volgen krijgen € 20,- korting per jaar.
Bewijs van inschrijving is noodzakelijk.

Dubbelleden
Leden die in twee teams spelen, betalen de contributie voor het team met het hoogste tarief plus de extra bondsafdracht van de KNBSB (€12,95).