Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Op donderdag 30 maart staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Inloop is vanaf 19:30 uur en we starten om 20:00 uur.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur jullie informeren over de belangrijkste zaken die momenteel spelen rond onze club.

Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement staan alle afspraken die wij binnen de club met elkaar hebben gemaakt om de dagelijkse gang van zaken rond onze vereniging goed te laten verlopen. Het huidige Huishoudelijk Reglement is verouderd, daarom moet het op een aantal punten worden aangepast. De voornaamste wijzigingen:

  • Ledenparticipatie: er wordt van alle leden verwacht dat zij zich inspannen voor de club. Daarom willen de verschillende commissie een rooster opstellen waarbij mensen zich kunnen opgeven voor een kantinedienst of scheidsrechtersbeurt. Nu is dat te vrijblijvend.
  • De digitale nieuwsbrief is een nieuw officieel orgaan.
  • De ‘vierwedstrijdenregel’, waarbij niet-spelende leden vier wedstrijden mee mogen spelen, komt te vervallen. Deze regel wordt niet meer ondersteund door de KNBSB.
  • Contributiebetaling dient zoveel mogelijk via automatische incasso plaats te vinden.

Je kan het voorstel voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement inzien via de link onderin. Tijdens de ALV neemt het bestuur de voorgenomen wijzigingen met jullie door en zal er gestemd worden of de nieuwe versie van kracht kan worden.

Gezocht: materiaal commissie 

Wij zoeken een betrokken persoon die zich wil bezighouden met de materiaal commissie. Concreet komt dat er op neer dat je namens de club de materiaal voorraad beheert, zorgt dat de teams de spullen hebben die zij nodig hebben en met het beschikbaar gestelde budget nieuw materiaal inkoopt. Heb jij interesse om dit voor de club te doen? Stuur dan een berichtje naar bestuur@tiw-survivors.nl.

Stukken

Het financieel jaarverslag is op aanvraag van tevoren in te zien, stuur daarvoor een bericht naar penningmeester@tiw-survivors.nl.

Share Now

Related Post